Kaato-ohje

Ennen puunkaadon aloittamista

Ennen kuin puuta ryhdytään kaatamaan, on syytä selvittää pitääkö kaatoalueella noudattaa jotain luonnonsuojelumääräyksiä.

 • Tarkista ettei lähialueella ole tielle jääviä teitä, sähkölinjoja tai rakennuksia. Jos on, niin jätä työ kokeneen metsurin tehtäväksi.
 • Mikäli alueella liikkuu päivittäin ihmisiä, muista sijoittaa alueelle varoituskylttejä.
 • Varmista, ettei alueella ole ketään kaatoetäisyydellä. Turvaetäisyyden on oltava kaksi kertaa kaadettavan puun pituus.
   

Kaatamisen suunnittelu

Ennen puun kaatamista on otettava huomioon seuraavat asiat:

 • Puun kaltevuus
 • Mistä päin tuuli puhaltaa
 • Mihin suuntaan puu on paras kaataa jatkotöitä ajatellen

Kaadettava puun ympäriltä on hyvä raivata ylimääräinen kasvillisuus pois. Puun molemmilla puolilla on oltava tilaa perääntyä, kun puu kaatuu. Myös rungon alaosa on syytä karsia. 

Suunnattu puun kaato

Ensin sahataan puun kaatosuunnan määräävä kaatolovi.

 • Puun tyveltä poistetaan haittaavat juuret
 • Runkoon tehdään vino yläsahaus noin 60º-kulmaan.
 • Sahausta jatketaan, kunnes rungon läpimitasta on sahattu 20–25%.
 • Sahaa sitten vaakatasoon alasahaus, joka kohtaa yläsahauksen.
 • Alasahauksen yläpuolelle sahataan vaakatasoon kaatosahaus.
 • Muista lopettaa sahaaminen ennen kaatolovea ja jättää nk. pitopuu min. 2 cm.
 • Pitopuu toimii saranana ja ohjaa puun kaatumista maahan.

Kaadon apuvälineet

Apuvälineillä voidaan estää puuta kaatumasta väärään suuntaan ja terälevyä juuttumasta kiinni sahauksen aikana.

 • Kaatorauta sopii käytettäväksi ohuiden puiden kaadossa.
 • Paksujen puiden kaadossa on parasta käyttää kaatokiilaa.

Paksuja puita kaadettaessa käytetään hieman monimutkaisempaa kaatomenetelmää. Periaate on sama, mutta kaatolovea täydennetään toiselta puolelta, koska moottorisahan terälevy ei yllä rungon läpi.

Jos puussa on lahovikaa, on oltava erittäin varovainen. Lahovikainen puu on eri väristä kuin terve puuaines ja tuntuu pehmeältä. Lahon heikentämään puuhun on jätettävä paksumpi pitopuu, jotta puun voi kaataa turvallisesti.