Erilaisia sinkkaliitoksia

Avosinkka on yksinkertaisin sinkkaliitos. Siinä päätypuu on näkyvissä kulmauksen molemmilla puolilla. Puusepän avosinkkaus eroaa tavallisesta siten, että tapit ovat hyvinkin ohuita ja jaotukseltaan vaihtelevia.


Puolipeittosinkkauksessa tapit on lyhennetty niin, että lovikappaleen pinta säilyy ehjänä.


Peittosinkkaus eli salasinkkaus on vaativa toteuttaa. Sitä käytetään, kun sinkkaus ei saa näkyä kummallekaan sivulle. Tappi- ja lovikappaleiden on oltava yhtä paksuja. Uusien piiloliitostyyppien yleistyttyä salasinkkauksen käyttö on ollut vähäistä.


Vinosinkkausta käytetään silloin kun kehikon kaikki neljä sivua avautuu vinosti ylöspäin. Tämä sinkkaustyyppi on vaativa ja aikaa vievä sen käsityöpainotteisuuden vuoksi. Nykyisin tämän liitoksen toteutus nopeutuu huomattavasti koneita apuna käyttäen.


Koristesinkkaus on puusepän varioima liitos, jossa leikkauksien jaolla ja syvyyksillä saadaan näkyviin koristeellisia rakenteellisia yksityiskohtia.