Hiippaliitos

Samanlainen kuin puskuliitos, mutta molempiin kappaleisiin on leikattu 45o kulma.