Salvokset

Salvos on hirsirakennuksen nurkkaliitos. Nurkkasalvokset jaetaan kahteen päätyyppiin, pitkä- ja lyhytnurkkiin. Yksinkertaisin salvostyyppi on koirankaula. Pyöröhirsirakentamisessa se on yleisin ja helpoin tehdä, koska muut salvostyypit vaativat enemmän veistämistä.

Koirankaulasalvos on saatettu tehdä myös hirren yläpintaan. Lahoamisen vaara on ollut silloin suurempi, koska vettä on helposti kerääntynyt kuppimaiseen salvokseen. Nykyaikaisessa teollisessa pyöröhirren valmistuksessa ja 1960-luvulla alkaneessa kelohirsirakentamisessa käytetään myös koirankaulasalvosta.

Yleisin 1800-1900-luvuilla käytetty salvostyyppi on suoranurkka, jota nimitetään myös mm. pitkä- ja ristinurkaksi. Tasa- eli lyhytnurkkia ovat lohenpyrstö- eli sinkka nurkka, jota käytettiin paljon mm. 1920 ja -1940–luvulla laudoitetuissa taloissa, ja haka- eli lukkonurkka, jota myös hammasnurkaksi nimitetään.