Varaukset

Varausten avulla hirret sovitetaan toistensa päälle. Käsin tehtäessä varaukset voidaan tehdä joko umpi-, avo- tai kynsivarauksena.

Avovarauksessa hirsien paino lepää hirren keskiosassa. Avovaraus on mahdollista tilkitä jälkikäteen, mikäli jokin kohta on jäänyt hataraksi.

Umpivarauksessa tilke sijoitetaan varauksen sisään jäävään tilaan ja hirren paino on varauksen reunoilla.

Kynsivaraus on varaustavoista paras ja vaativin, mutta toisaalta nopea veistää. Sillä saavutetaan umpivarauksen tukevuus ja avovarauksen tiiviys, koska se voidaan tilkitä jälkeenkinpäin.

 

Nykyaikaisten teollisesti valmistettujen hirsien varaukset tehdään höyläämällä. Niihin on kehitelty erilaisia profiileja (pontteja), jotta varauksen tiiviyttä saataisiin parannettua.