Jiiriliitos

Jiiriliitos koostuu tavallisesti kahdesta 45o kulmaan työstetystä kappaleesta. Nämä kappaleet voidaan liittää toisiinsa eri tavoin. Siinä voidaan käyttää poratappeja, sidelistaa, lamelloa, liitoksen erilaisia profilointeja tai sormijatkosta. Liitos voidaan suunnitella myös näiden yhdistelmänä tai tehdä loviliitoksesta vain puolittain jiirattu.

Jiiriliitos näyttää hyvältä koska siinä ei ole katkaisupintoja näkyvissä. Suurin ongelma on liitoksen vaatima työstötarkkuus. Vain hyvin pienetkin poikkeamat oikeasta vinoudesta aiheuttavat rakoja liitokseen. Näiden rakojen häivyttämiseksi liitos usein viistetään, tarkkuusvaatimus kasvaa liitoskappaleiden leveyden kasvaessa. Jiiriliitosta käytetään lähinnä kehysrakenteissa.

 

Jiiriliitoksen suunnittelu

Eräs jiiriliitoksen ongelma on se, että se ei kestä kosteusmuutoksia erityisesti silloin, kun liitos on leveä. Tämän aiheuttaa liitoksen geometria. Kun liitoskappale turpoaa tai kutistuu, se aikaansaa liitoksen aukeamisen. Kun liitos turpoaa, rako syntyy ulkonurkkaan ja kun liitos kutistuu, rako syntyy sisänurkkaan. Teoreettisesti syntyvän raon suuruus on noin √2 kertaa kappaleen leveysmuutos.

Laskuesimerkki:

Kuinka suuri rako syntyy 100 mm leveään kehykseen, kun puun kosteus muuttuu 2% ja puun eläminen on 8 %?

Ohje: 45o kulmaan tehtyyn liitokseen syntyvän raon suuruus on noin√2 *kappaleen leveysmuutos

Leveysmuutos on 2%/30%*8%*100 mm=0.5 mm
Syntyvä rako on √2 *0.5 mm = 0.75mm
Vastaavassa tilanteessa 50 mm leveään liitokseen syntyy vain 0.38 mm rako

Käytännössä liitos sidotaan liimalla, joka vähentää liitoksen aukeamista. Jos kappaleet on liitetty sormijatkoksella, mikä on hyvin vahva eikä anna periksi, kosteusmuutokset voivat aiheuttaa jiiriliitetyssä kehyksessä kuvan kaksi mukaisia muodonmuutoksia

Valmistus

Jiiriliitos voidaan valmistaa peruskoneilla, mutta ne täytyy tuntea tarkkaan, jotta niillä saa riittävän tarkan työtuloksen. NC-jyrsimellä onnistuu tarkka työstö yhdellä kiinnityksellä. Liitoksen valmistuksessa voidaan käyttää myös läpisyöttävää tapituskonetta, jos siinä on liikkuvat teräpäät. Taidekehystyksessä käytettään paljon jiirileikkuria ja metallikiinnikkeitä.

Jiiriliitoksen edut ja haitat

Edut

  • Siisti
  • Katkaisupintoja ei näkyvissä
  • Periaatteessa helppo tehdä
  • Profiloidut kappaleet helppo liittää yhteen

Haitat

  • Vaatii erityisen hyvää työstötarkkuutta
  • Virheet näkyvät helposti