Kiilaliitos

Kiilaliitos on perinteinen näkyville jäävä liitos kohteissa, missä se halutaan avata. Se on helppo kiristää uudelleen. Liitoksen valmistus vaatii monta työvaihetta, mistä syystä sitä ei paljoa käytetä. Liitosta kiinnitettäessä kiila työnnetään toisessa kappaleessa olevaan reikään. Reikä on tehtävä kiilan kanssa samaan vinouteen. Kiilakulman tulee olla alle 20o , jotta se pysyy paikoillaan.

Kiilaliitoksen suunnittelu

Liitos on melko monimutkainen tehdä ja se ulottuu runsaasti kappaleen läpi, mikä mahdollisesti haittaa tuotteen käyttöä. Helppo avattavuus ja kiristettävyys ovat tämän liitoksen hyviä puolia.

Lujuus

Kun kiila painetaan liitokseen, se aiheuttaa reikäkappaleeseen leikkausvoiman. Koska puun leikkauslujuus on pieni, on leikkauksen alainen osa mitoitettava riittävän suureksi. Mitoituksessa voidaan käyttää seuraavaa mallia. Määritellään reikäkappaleen leikkausvoima yhtä suureksi tai mieluummin suuremmaksi kuin kiilan kokoonpuristusvoima.

2 • a • b • τ = t • b • sp

missä

a = kiilan reiän etäisyys reikäkappaleen päästä
b = reikäkappaleen korkeus
t = kiilan paksuus
τ = puun leikkauslujuus
sp = puun puristuslujuus kohtisuoraan syitä vastaan

Esimerkiksi jos t = 10 mm, sp = 5 N/mm2 ja τ = 1 N/mm2, saadaan

Reikä on siis tehtävä vähintään 25 mm päähän reikäkappaleen päästä.

 

Hyödyt

  • Helppo avattavuus ja kiristettävyys
  • Koristeellisuus

Haitat

  • Monimutkainen valmistaa
  • Vaatii tilaa