Kynteliitos

Kynteliitosta käytetään yleensä kulmaliitoksena. Koska se itsessään on yleensä melko heikko, siinä käytetään nauloja, ruuveja tai hakasia vahvikkeina. Niillä saadaan myös aikaan liitoksen sidonta liiman kuivumisen ajaksi. Vahvisteena voi käyttää myös poratappeja, jos liitoksen dimensiot sen sallivat. Jos liitokselta halutaan erityistä kestävyyttä, voidaan vahvistusnaulat ym. lyödä kahdesta suunnasta. Ruuveille ja paksuille nauloille on syytä porata reiät, koska ne joudutaan sijoittamaan hyvin lähelle kappaleen päätä.

Kynteliitos on helppo valmistaa. Esimerkiksi tapituskoneessa se syntyy muiden työstöjen yhteydessä. Ikkunankarmeissa se on syrjäyttämässä perinteisen loviliitoksen, koska sen työstö voidaan yhdistää katkaisuun. Näin voidaan välttää raskaiden ja kalliiden tapituskoneiden hankinta.

Kynteliitoksessa voi työstää vain toisen tai molemmat kappaleet.

Kynteliitoksen suunnittelu

Mitoitus

Kynte on aina pyrittävä työstämään niin syvälle kuin mahdollista, jotta saataisiin paras lujuus. Kynteen reuna (e) jää silloin ohueksi, noin 3-5 mm on sopiva. Kynteen syvyyttä voi vähentää, jos kynte halutaan piilottaa.

Hyödyt

  • Helppo valmistaa, voi liittää toiseen työvaiheeseen
  • Melko huomaamaton

Haitat

  • Heikko liitostyyppi
  • Tarvitsee nauloja ym. vahvistukseksi jolloin estetiikka kärsii