Lamelloliitos

Lamelloliitos perustuu uurteeseen asetettuun soikeaan liitospalaan. Sitä käytetään kaappien, kehysten ym. kokoonpanossa korvaamaan poratappiliitosta. Sen etuna poratappiliitokseen nähden on se, että se voidaan tehdä käsityökaluilla hyvin lyhyellä asetusajalla. Jos poratappiliitos tehdään perinteisellä porapalkkikoneella, kuluu asetteen tekoon pitkähkö aika. Työvaiheena se on hitaampi kuin palkkiporaus, jolloin se soveltuu parhaiten tilanteisiin, joissa sarjakoko on alle 5kpl. Liitospalat ovat myös kalliimpia kuin poratapit. Liitospaloja on eri kokoisia, 47, 56 ja 85mm pitkiä ja ne on valmistettu joko pyökkivanerista, kuitulevystä, alumiinista tai muovista.

Pieni puupuriste ”keksi” auttaa kohdistamaan liitoskappaleet ja toimii suhteellisen vahvana liitos- ja liimapintana liitettäessä levyrakenteisia kalusteita toisiinsa. Tämän liitoksen valmistaminen on suhteellisen vaivatonta ja tarkkaakin tarkoitukseen valmistetulla käsikoneella. Levyrakenteisissa kalusteissa varsin vahvakin liitos kestää kuitenkin heikonlaisesti vääntösuuntaa, joten rakenne tulee vahvistaa erikseen ristimittoihinsa.

Mitoitus

Lamelloliitokseen ei ole tarkkoja mitoitussääntöjä. Liitospala sijoitetaan kulmaliitoksessa levyn keskelle ja palasia asennetaan kokemukseen perustuva määrä. Jonkinlaista mitoitustuntumaa voi saada siitä, että yksi 56 mm pitkä lamello vastaa lujuudeltaan kahta 8 mm poratappia 16 mm paksuilla kappaleilla kulmaliitosten auki- ja kiinnitaivutuksessa. Suorassa vedossa yksi lamello vastaa suurin piirtein yhtä poratappia. Nyrkkisääntönä voi käyttää sitä, että yksi lamello vastaa kahta poratappia.

Hyödyt ja haitat

Hyödyt

  • Nopea pienillä sarjoilla
  • Näkymätön
  • Melko luja liitos
  • Liitos ei tarvitse tarkkaa mitoitusta

Haitat

  • Kalliit palat
  • Hidas suurilla sarjoilla