Muita tappiliitoksia

Läpitappiliitoksessa lovi ulottuu naaraskappaleen läpi. Tapin pää jää lovikappaleen takapinnalle. Tappikappaleella on otsapinnat, joiden tehtävänä on vähentää tappiin kohdistuvaa vääntörasitusta. Kestävyysominaisuus paranee entisestään, jos tapin pääty lukitaan kiilalla.

Peittoloviliitoksen tappi ei ulotu naaraskappaleen lävitse. Kapeampi tappikappale voidaan loveta vain toiselta puolelta niin, että otsapinta tehdään vain toiselle puolelle. Näin työ yksinkertaistuu hieman.

Kaideliitosta käytetään nimensä mukaisesti kaiteissa silloin, kun kaidepuu on poikkipuuta kapeampi.

Olkatappiliitos kestää pystysuorat rasitukset paremmin, koska tapin leveyttä on pienennetty ja samalla muotoiltu käyttötarkoitusta vastaavaksi. Huullettua listaa käytettäessä on hyvä laittaa tappikappaleeseen huulloksen mittainen lovi.

Vinotappiliitos on käytännöllinen silloin, kun kehyksen sisäpintaan tehdään koristeleikkaus.

Kiilatappiliitosta on käytetty yleisesti pirttikalusteissa. Liitos ei vaadi liimaa. se on purettavissa tai kiristettävissä irtokiilalla.

Monitappi- eli tasoreikäliitos kestää hyvin taivuttamista sekä pystysuoraan kohdistuvaa rasitusta. Se muodostaa erittäin lujan rakenteen ja laajat liimapinnat.