Liimaliitokset

Kantavissa rakenteissa käytettävien liimasaumojen valmistus on luvanvaraista, joten niitä tehdään pääasiassa valmisosatehtaissa, joissa valmistusta voidaan valvoa.

Liitoksissa käytetään kaseiini- ja kertamuoviliimoja. Liimat valitaan liitokseen kohdistuvan rasituksen ja kosteusaltistumisen mukaan. Liimaliitosta käytetään mm. liimapuun saumauksessa, sormijatkoksissa, ohutuumakannatteiden paarteissa, uuman liitoksissa ja puulevyjen valmistuksessa.