Teräsvaarnat ja liimaristikot

Näkyviin jäävien metallisten liitoselinten epäkohtana voidaan pitää niiden huonoa palonkestävyyttä, joka on esimerkiksi naulalevyllä enintään 15 minuutin palonkestoaikaa. Jos kantavilta rakenteilta vaaditaan palonkestävyyttä, tulee metalliset liitoselimet yleensä asentaa puurakenteeen sisään tai suojata ne esimerkiksi palonestomaalilla tai puuverhouksella.

Liimaristikot

Liimaristikot voivat perustua joko liitettävien kappaleiden lapaliitokseen, uratappiliitokseen tai sormiliitokseen. Lapaliitos on vaihtoehdoista kustannuksiltaan kallein ja teknisten rajoitteiden vuoksi käytetty vain erikoistapauksissa. Uratappiliitos on helppo valmistaa, mutta liitoksen lujuus on alhainen. Sormijatkoliitoksen lujuus on lähes kaksinkertainen uratappiliitokseen verrattuna ja yhtä suuri kuin tavallisen puun lujuus. Sormijatketun liitoksen ei katsota heikentävän puuta lainkaan. Liimaristikkoratkaisuissa ei ole käytetty lainkaan metallia.