DSB-ristikko

DSB-ristikko perustuu yksinkertaiseen uratappiliitokseen. Lujuus on melko alhainen, sillä noin puolet puun tehokkaasta poikkileikkauksesta häviää sormiuriin. Sitä pidetään kokemukseltaan silti edelleen pätevänä liimaliitoksena pitkäaikaiskuormituksessakin.