Timberframe

Pilari-palkkirakenne on 2000 vuotta vanha rakennustapa, jossa talojen runko kootaan massiivipuisista pilareista ja palkeista puusepän liitoksin. Tällä rakenteella on pitkät perinteet mm. Pohjois-Amerikassa, Keski-Euroopassa ja Japanissa. Näissä maissa ristikkorakentamisen perinne ei ole koskaan katkennut. Uusiakin rakennetaan lähes perinteiseen tapaan ja hyviksi koettuja puuliitoksia käytetään monipuolisesti.

Perinteinen Timber Frame -rakentaminen on kokenut uuden tulemisen, kun vanhoihin menetelmiin on yhdistetty modernia tekniikkaa hyödyntävät työstölaitteet. Ennen työläästi veistettävät liitoskappaleet on nykyisin mahdollista mallintaa kolmiulotteisesti CAD-ohjelmalla ja siirtää näin syntynyt geometria suoraan työstökoneelle. Liitosten tarkkuutta lisää materiaalina käytetty tasalaatuinen teollisesti valmistettua liimapalkki.

Jatkoliitos

Jatkosten tekeminen puuhun on helppoa, mikä lisää puun käyttöä kantavissa rakenteissa. Rakennepalkkien pitkittäissuuntaisia jatkoliitoksia käytetään etupäässä yläpohjan palkkien jatkoksissa. Ne mitoitetaan poikittaissuuntaisen palkin tai pilarin kohdalle, johon liitoskohta kiinnitetään pannalla tai pulteilla. Suora tai viisto lapaliitos voidaan vielä kiristää kiilalla. Kulmalapaliitos estää muodollaan sivuttaistaipuman. Liitos voidaan toteuttaa myös erillisellä lukittavalla kiilajatkoskappaleella.

Risteävien palkkien liitokset

Yläpohjan rakenteen vaakasuunnassa jäykistävät ristikkoliitokset lovetaan vain kevyesti, ettei palkkien kantavuus heikkene.