Erilaisia uurreliitoksia

Peittouurreliitoksessa tappikappaleella on mahdollista peittää uurrekappaleen pää. Vaikutus on tässä tapauksessa vain visuaalinen ja liitoksen lujuus on edelleen heikko. Se murtuu uurrekappaleesta.


Pyrstöuurreliitos on käytännöllinen, kun liitoksen liimaus on vaikeaa tai mahdotonta, koska se lukitsee itse itsensä. Se voidaan tehdä syynsuuntaan tai sen vastaisesti. Usein liitos halutaan suunnitella siten, että liitettävät kappaleet ovat yhtä lujia. Kuitenkin tässä tapauksessa uurrekappale on yleensä heikoin.


Reuna- eli ponttiliitoksella muodostetaan puuaihioista tai levyistä suurempia yhtenäisiä pintoja. Liitoksessa on enemmän liimapinta-alaa kuin suorassa puskusaumassa. Siksi sen kestävyys on huomattavasti parempi silloin, kun materiaalipaksuus on vähäinen.

Ponttiliitos voidaan valmistaa myös erillistä tukilistaa käyttäen, jolloin molempiin liitettäviin kappaleisiin jyrsitään ura, johon lista liimataan. Nykyaikainen lamelloliitos perustuu samaan periaatteeseen. Ponttiliitosta voidaan käyttää myös ilman liimausta, jolloin yksittäin kiinnitetyille rakenneosille mahdollistetaan erillinen kosteuseläminen.