Puun lujuus

Lujuusominaisuuksiin vaikuttavat tekijät

Kesäpuu – kevätpuu
Kesäpuun määrä puussa vaikuttaa huomattavasti puun kestävyys ominaisuuksiin, koska se on kevätpuuta lujempaa. Kesäpuun parempaan kestävyyteen vaikuttavat paksummat soluseinät ja pienemmät soluontelot, joten se on tiheämpää kuin kevätpuu.

Tiheys
Puun tiheys tarkoittaa 1 m³:n kokoisen kappaleen massaa. Koska puun kosteus vaikutta massan, määritellään puun tiheys yleisesti 15 % kosteustilassa.

Puuaines on usein epätasaista, koska kevät- ja kesäpuu ovat rakenteeltaan erilaisia. Kevätpuun soluseinämät ovat ohuita ja hauraita, kun taas kesäpuun solut ovat vahvempia.

Puuaineksen tiheys vaikuttaa puun lujuusominaisuuksiin. Soluseinämän ainestiheys on yleisesti noin 1500 kg/m³. Havupuiden tiheys on kuitenkin hieman lehtipuita suurempi.

Puun eläminen
Puu on anisotrooppinen aine eli se turpoaa ja kutistuu eri suuntiin eri tavoin. Puun pitkittäissuuntainen kosteuseläminen on vähäistä, mutta poikittainen kosteuseläminen voi olla voimakasta. Se on huomioitava rakenteita ja yksityiskohtia suunniteltaessa.

Kevätpuu on huokoisempaa kuin kesäpuu, joten kuivuessaan se kutistuu voimakkaammin. Voimakkaan kuivumisen myötä puuaines halkeaa poikkisuunnassa.

Kosteus
Puun kosteus vaikuttaa kyllästymispisteen alapuolella huomattavasti puun lujuuteen. Yleisesti ottaen puun lujuusominaisuudet paranevat, kun kosteuspitoisuus pienenee. Lujuusominaisuuksien paraneminen perustuu soluseinämien liikkumiseen lähemmäksi toisiaan ja toisiinsa kiinnittymiseen. Puun kosteus vaikuttaa puristus- ja taivutuslujuuteen, mutta syyn suuntaiseen vetolujuuteen vaikutus on pieni.

Puuta kuivattaessa haihtuu ensimmäisenä soluontelossa oleva vapaa vesi. Kun kaikki vapaa vesi on poistunut puunsolukosta, alkaa puun soluihin sitoutunut kosteus haihtua. Puun kosteustilaa, jossa vapaa vesi on poistunut, mutta soluseinämät sisältävät enimmäismäärän vettä, kutsutaan puunsyiden kyllästymispisteeksi(30 %). Puun kosteuden laskiessa alkaa puusoluista haihtua vettä ja puu alkaa kutistua.

Kuivuessaan männyn sydänpuu ja kuusen koko puuaines aspiroituvat. Se tarkoittaa, että puusolujen huokoset sulkeutuvat kuivuessaan täydellisesti. Tällöin puuainesta ei pystytä esimerkiksi kyllästämään, koska solut eivät pysty ottamaan vastaan kyllästysainetta.

Lämpötila
Puun mekaaniset ominaisuudet heikkenevät puuta lämmitettäessä. Jos puu altistuu korkealle kuumuudelle pitkän aikaa, sen lujuusominaisuudet heikkenevät.

Aika
uun ikääntyminen ei huononna sen kestävyyttä. Iän mukana kuitenkin puussa elävät mikro-organismit ja jatkuva kuormitus heikentävät kestävyysominaisuuksia. Olosuhteiden ja rasituksen jatkuva vaihtelu heikentävät puun kestävyyttä enemmän kuin tasaiset olosuhteet ja rasitus.