Uurreliitos

Uurreliitosta käytetään hyllyrakenteissa ja pysty- ja vaakasuorien osien liittämiseen. Se voidaan tehdä syyn suuntaisena tai syitä vastaan kohtisuorassa. Uurreliitos on helppo valmistaa mutta se on melko heikko liitos. Se kestää kuitenkin hyvin esim. hyllyissä alaspäin suuntautuvaa rasitusta. Sitä käytetään etupäässä levymäisillä kappaleilla. Ulkonäöltään se on melko siisti. Jos päätypuun osuutta liitoksen pinnasta halutaan vähentää, se voidaan tehdä ns. peittouurreliitoksena. Liitoksesta voidaan tehdä lujempi tekemällä pyrstöuurreliitos

Jos Uurreliitos tehdään siten, että molempien kappaleiden kosteuseläminen on samanlaista, sitä voidaan käyttää leveillä kappaleilla. Jos se tehdään syyn suuntaa vastaan, se ei saisi olla 100 mm leveämpi tai kiinnitetty ainoastaan keskikohdaltaan elämisen sallimiseksi ulospäin.

Tapin pituus

Tapin pituus tulisi olla ainakin 3 mm ja enintään ¼ urakappaleen paksuudesta. Jos tappi on pitempi, se heikentää uurrekappaletta liikaa.

Tapin paksuus

Jos uurreliitosta käytetään kulmaliitoksena, tapin paksuus (t) tulisi olla 1/7 mitasta e kuvassa 4. Tämä johtuu siitä, että uurre heikentää kappaleen reunaa paljon. Samasta syystä tappia ei saa tehdä kovin tiukaksi, muuten se voi murtaa reunan. Tavallisesti parhaat lujuudet saavutetaan, kun tappi on 0.1 mm paksumpi kuin uurre.

Nakkaus

Jos liitos halutaan näkymättömäksi, tappi on nakattava (n kuvassa 4). Silloin ainakin 3 mm uurteesta (x kuvassa 4) on jätettävä ehjäksi, että uurrekappale kestäisi.

Suunnitteluparametrit

Alla on uurreliitoksen perusmitoitusparametrit kahdessa eri tilanteessa. Parametrien merkitys näkyy taulukossa.

Liitos on kulmassa

Liitos on uurrekappaleen keskellä