Jokaisenoikeudet

Puuhun liittyviä ympäristöasioita voidaan lähestyä useasta näkökulmasta. Asiaa voidaan lähestyä joko luonnossa liikkuvan ihmisen näkökulmasta, metsänomistajan, luontoa raaka-aineena käyttävän teollisuuden tai teollisuuden tuotteita ostavan kuluttajan näkökulmasta.

Luonnossa liikkuvaa ihmistä kiinnostaa luonto ja sen moninaisuus. Suomessa lainsäädännön suomat jokaisenoikeudet määrittelevät yksilön oikeuksia liikkua ja hyödyntää luotoa.

Jokainen voi:

 • liikkua jalan, hiihtäen tai pyöräillen luonnossa, vahingoittamatta sitä
 • oleskella ja telttailla tilapäisesti alueilla, joilla liikkuminenkin on, kunhan pitää riittävän etäisyyden asumuksiin
 • poimia metsästä luonnonmarjoja, sieniä ja kukkia
 • onkia ja pilkkiä sekä veneillä, uida ja peseytyä vesistössä sekä kulkea jäällä

Jokainen ei saa:

 • roskata ympäristöä
 • aiheuttaa häiriötä eläimille tai ihmisille
 • tehdä avotulta toisen maalle ilman pakottavaa tarvetta
 • kaataa tai vahingoittaa kasvavia puita
 • kerätä kaatuneita puita, varpuja, sammalta toisen maalta
 • häiritä kotirauhaa meluamalla tai leiriytymällä lähelle asumuksia
 • ajaa moottoriajoneuvolla maastossa ilman maanomistajan lupaa
 • kalastaa ja metsästää ilman asianomaisia lupia

Jokaisenoikeudet -esite on ladattavissa Ympäristöministeriön sivuilta.

Metsänomistajan kannalta ympäristöasioiden asianmukainen hoito mahdollistaa metsän sertifioinnin, jolloin metsällä on todistus hyvästä hoidosta. Se lisää raaka-aineen kilpailukykyä markkinoilla. Sertifiointi tehdään luontotyyppien mukaan ja luontotyyppien suojelu osa sertifioinnin edellyttämää hyvää hoitoa.

Puuta jalostavan teollisuuden kannalta sertifiointi tuo myönteistä julkisuutta ja edistää myyntiä. Kestävästi hoidetut ja sertifioidut metsät ovat kilpailuetu sekä metsänomistajille että puuteollisuudelle.

Kuluttaja voi parhaiten vaikuttaa metsän hoidon ympäristökysymyksiin ostamalla puu- ja paperituotteita, joiden valmistuksessa on käytetty sertifioitujen metsien puuta. Sertifiointi takaa ympäristötietoiselle kuluttajalle, että hänen ostamansa puutuotteet eivät ole aiheuttaneet metsien tuhoutumista tai metsäluonnon köyhtymistä.