Jalopuumetsiköt

Suojellut jalopuumetsiköt ovat yhtenäisiä alueita, jotka ovat syntyneet luontaisesti, ja niissä kasvaa vähintään 20 runkomaista jaloa lehtipuuta hehtaarilla. Tyypillisesti jalopuumetsiköt ovat syntyneet reheville lehtoalueille. Luonnontilaiset jalopuumetsiköt ovat runsas lajisia, kasvi- ja eläinlajit ovat usein harvinaisiakin.

Jalopuumetsikössä saa…

  • hakata hoito- ja käyttösuunnitelman mukaan lehtokasvillisuutta varjosta-via kuusia alueellisen ympäristökeskuksen luvalla. Hakkuu on tehtävä ilman koneita, eikä jaloja lehtipuita saa hakata!
  • Jokamies saa liikkua alueella ja poimia luonnonmarjoja sekä rauhoittamattomia sieniä ja kukkia.

Jalopuumetsikössä ei saa…

  • tehdä ojituksia, koska se muuttaa alueen vesitaloutta voimakkaasti.
  • lahojenkaan jalojen lehtipuiden runkojen hakkuut eivät ole luvallisia.
  • Suojellun luontotyypin alueelle ei saa rakentaa!