Katajakedot

Suojelluilla katajakedoilla kasvaa kookkaita katajia sekä niiden lomassa matalaa niitty- ja kalliokasvillisuutta. Katajaketoja on koko maassa, mutta ne ovat hyvin pieniä, alle hehtaarin kokoisia.
Katajaketoja on viime vuosikymmeninä raivattu pelloksi ja metsitetty paljon. Osa kedoista on kasvanut luontaisesti umpeen laiduntamisen loputtua. Maaperältään muokkaamattomia katajaketoja on jäljellä enää muutamia satoja hehtaareita. Katajakedoilla viihtyvät monet viime aikoina taantuneet lajit.

Katajakedoilla saa…

  • laiduntaa ja niittää, jotta suojellun katajakedon ominaispiirteet säilyvät.
  • harventaa tiheitä katajikkoja.
  • liikkua vapaasti.

Katajakedoilla ei saa…

  • lannoittaa eikä muokata.
  • kylvää eikä istuttaa puun taimia.
  • Laiduntavaa karjaa ei saa lisäruokkia eikä laiduntaa välillä nurmilaitumilla, jotta katajaketo ei rehevöidy.
  • Rakentaminen on kielletty.