Lehdesniityt

Lehdesniittyjä on niitetty tai laidunnettu, ja niiden puista on katkottu lehdeksiä karjan rehuksi. Lehdesniityillä on sekä niittymäisiä että puita kasvavia osia. Suojellulla lehdesniityllä on vähintään viisi lehdestettyä puuta hehtaarilla.

Eräillä Saaristomeren kansallispuiston saarilla ja muilla suojelualueilla lehdesniittyjä on kunnostettu perinteiseen käyttöön. Lehdesniittyjä Manner-Suomessa vain alle sata hehtaaria.
Lehdesniittyjen eliölajisto on erityisesti lehtomailla poikkeuksellisen monimuotoista. Koska niityllä on puita, niiden varjossa viihtyy myös metsien kasvilajeja.

Lehdesniityillä saa…

  • laiduntaa tai niittää ja lehdestettyjä puita lehdestää alueen ominaispiirteiden säilyttämiseksi.
  • Muiden kuin lehdestettyjen puiden raivaus on tärkeätä.
  • Jokamies voi liikkua vapaasti alueella.

Lehdesniityillä ei saa…

  • Vanhoja lehdestettyjä puita ei saa raivata.
  • Suojellun lehdesniityn alueelle ei saa rakentaa.
  • Aluetta ei saa lannoittaa eikä muokata, eikä sinne saa kylvää eikä istuttaa.