Maisemapuut

Suojellut männyt ja tammet ovat vanhoja ja järeitä; läpimitaltaan vähintään 60 senttiä rinnan korkeudelta mitattuna, muut suojellut puut vähintään 40 senttiä. Suojeltuun puuryhmään kuuluu enintään viisi lähekkäistä puuyksilöä.
 
Mitä ei saa tehdä…

  • Suojeltua puuta tai puuryhmää ei saa hävittää.
  • Sen ympäriltä ei saa muokata maata vähintään latvuksen laajuiselta alueelta.