Pintakäsittelytavat

perustuu Carita Hultin tekstiin  

Käsittelemätön puupinta joutuu erilaisista käyttötarkoituksista riippuen kulutukselle niin luonnosta johtuvista kuin ihmisen aikaansaannosta. Lämpö, kosteus ja auringon UV-säteily altistaa puupintaa niin sisä- kuin ulkotiloissa muuttaen puun oman rakenteen elämisprosessia. Puu ei koskaan lopeta elämistä, vaikka siitä olisi muotoiltu rakennuksen osa, huonekalu tai muu pienesine. Ilman kosteus- ja lämpötilavaihtelut laajentavat ja supistavat puunsolukkoa ja jo rakennusvaiheessa tulee huomioida puun elämisvarat. Kosteus turvottaa puuta, kuivuminen kutistaa. Kosteudessa kasvaa sinistäjä-, home- ja lahottajasieniä. Sinistäjäsienet eivät heikennä puun laatua, mutta lahottajasieni tekee puun käyttökelvottomaksi.

Auringosta aiheutuvat säteilyt, joista pahimpana lienee ultraviolettisäteily, aiheuttavat puupinnoilla nopeutuvaa vanhenemista. UV-säteily hajottaa puun pintakerrosta ja harmaannuttaa sekä nukkaannuttaa sen nopeasti. Puu harmaantuu, kellastuu, tummenee tai vaalenee riippuen puulajista ja rakennuksessa mm. ilmansuuntakin vaikuttaa.

Riippuen puupinnan kohteesta tai sen käyttötarkoituksesta tulee tarkoin tietää, millaiseen käyttöön puurakenne tai -esine tulee. Jos esimerkiksi ajattelemme puusta valmistettua päivittäin käytössä olevaa huonekalua, niin millaisia vaatimuksia sen kulutuksen kesto vaatiikaan? Se onko huonekalu yksityiskäytössä vai peräti julkisten tilojen kalusteena, vaikuttaa myös suuresti sen kulutuksen kestoon ja pitkälti sen käyttöikään.

Pintakäsitellyn huonekalun puhtaana pitäminen helpottuu, sen kulutuksen kestävyys lisääntyy sekä sen näyttävyys, huonekalun esteettisyys paranee. Pintakäsittelyn avulla voidaan luoda yksilöllisyyttä, silmän iloa tai jopa markkinavoimaa, sikäli etenkin kun puhutaan julkiskalusteista. Liikkeen imagoa luodessa ei ole samantekevää millaisilla huonekaluilla sen tuotteita markkinoidaan ja tässä voi tulla hyvinkin kyseeseen tietyt värivalikoimat eli pintakäsittelyt.