Maalituotteet

Maalituotteet koostuvat monista aineosista. Ne sisältävät sideaineita, liuotteita, apuaineita sekä pigmenttejä. Esimerkiksi öljymaalin ja öljylakan sideaine on pellavaöljy, liuote puutärpätti ja apuaineena mm. kuivike eli sikkatiivi.

Sideaineen tehtävä on:

 • sitoa maalin pigmentit ja tartuttaa maali tai lakka alustaansa
 • antaa suojaava kalvo pintakäsiteltävälle alustalle
 • parantaa säänkestävyyttä sekä lämpötilavaihtelujen kestoa
 • parantaa vedenkestävyyttä ja kemikaalien kestoa

Sideaineen valinta vaikuttaa maalin tai lakan kuivumisnopeuteen ja työstöominaisuuksiin. Sideaineet muodostavat maali- /lakkakalvon joko kuivuessaan tai kovettuessaan

 1. kemiallisesti kuivuessaan eli hapettumalla kemiallisen reaktion avulla
 2. fysikaalisesti kuivumalla eli niin, että sideaine kuivuu ilman kemiallista reaktiota esim. liuotteen haihtuessa pois.

Liuotteen tehtävä on:

 • liuottaa maalin tai lakan sideainetta
 • alentaa viskositeettia eli maaliaineen juoksevuutta
 • säädellä maalin tai lakan levitysominaisuuksia, tasoittumista ja kuivumisnopeutta

Apuaineiden tehtävä on:

 • parantaa maaliaineiden ominaisuuksia
 • nopeuttaa maalin tai lakan kuivumista
 • parantaa säilyvyyttä ja tasoittuvuutta
 • estää homeen kasvua maalipurkissa
 • estää kellastumista (UV-valo)

Maalituotteiden jaottelu

Maalituotteet voidaan jakaa maaleihin ja lakkoihin. Maalit ovat peittäviä ja sisältävät pigmenttiä eli väriainetta. Lakat eivät sisällä pigmenttiä, vaan muodostavat läpinäkyvän kalvon. Molemmat maalituotteet sisältävät kuitenkin sideaineita, liuotteita ja apuaineita. Maalituotteet voidaan jaotellamyös liuottimen perusteella; vesi- tai liuoteohenteiseksi.

Vesiohenteiset maalit ja lakat 

 • sopivat rakennusmaalaukseen ja sisäkäyttöön(seinät ja katot)
 • tuotekehitys vesiohenteisten hyväksi
  – vesiohenteisia alkydimaaleja voidaan käyttää huonekalujen, ovien ja ikkunoiden maalaamiseen;    mutta ongelmana on nopea kuivuminen eli vaatii ammattimaalariltakin osaamista

Liuoteohenteiset maalit ja lakat

 • kuivuvat hitaasti ja ovat erittäin kestäviä
 • haisevat pahalle
 • alkydimaalit sopivat huonekalujen, ovien ja ikkunoiden maalaamiseen sisätiloissa
 • öljymaalit sopivat ulkokalusteiden, -ovien ja -ikkunoiden maalaamiseen sekä vanhojen huonekalujen entisöintimaalaukseen

Lateksimaali on yhtenäinen nimi erityyppisille vesiohenteisille maaleille. Vesiohenteiset maalit eli ”lateksit” ovat muovidispersiomaaleja, joissa pienet sideaineena toimivat polymeerihiukkaset ovat vapaana vedessä. Kuivuessaan lateksimaalista haihtuu vettä kunnes muovipalloset liimautuvat yhteen maalikalvoksi.
1950 – 60 -luvulla kehitetyssä maalissa sideaine oli lateksi; muovi, joka on aiheuttanut ikäviä homehaittoja rakennuksissa. Lateksi muodosti liian tiiviin kalvon, eikä päästänyt rakennuksista huokuvaa kosteutta lävitseen ulos vaan aiheutti ikäviä homehaittoja. Vesiohenteisista maaleista onkin toisaalta väärin käyttää nimeä lateksit, koska ne eivät sitä enää ole.

Akrylaattimaali on saavuttanut yleisen nimityksen tarkoitettaessa vesiohenteisia maaleja.
1960 -luvulla lateksit olivat jo eniten käytettyjä sisämaaleja. Niiden suosioon oli montakin syytä. Maalit soveltuivat telalla levitettäviksi ja nopeuttivat siten maalaustyötä oleellisesti. Haju oli totuttua miedompi, mutta tätä asiaa ei vielä tuolloin liitetty suoraan työterveyteen tai ympäristönsuojeluun. Tänä päivänä vesiohenteiset dispersiomaalit ovat pitkälle kehitettyjä ja turvallisia käyttäjilleen.