Menetelmät

Käsittelemätön vaihtoehto

Olemme jokainen nähneet upeasti vanhentuneita latoja peltojen keskellä sekä hirsisiä rakennuksia, joissa ei näy käytetyn pintakäsittelyä laisinkaan. Latojen lautarakenteet ovat upealla tavalla harmaantuneita eikä niihin ole ollut koskaan tarvetta laittaa suojaavaa pintakäsittelykerrosta. Ladon lautarakenteet ovat kestäneet ilman pintakäsittelyä kymmeniä jopa sata vuotta, jos vain katto on kestänyt ehjänä ja lato pitänyt ryhtinsä kivijalan päällä eli laudat eivät ole saaneet maakosketusta ja laudoitus on tehty ilmavasti eli huolehdittu riittävästä tuuletuksesta.

Lisäksi kasvillisuudella on merkitystä eli ladon ympärys ei saa olla umpeen kasvanutta. Yksikin puu ladon kyljessä riittää lisäämään kosteutta ja mahdollistaa sammal-, levä- ja homekasvustojen synnyn. Myös hyönteiset voivat tehdä suurempaa vahinkoa, kun kosteus ja muu olosuhde on niille otollinen.

Hirsisissä rakennuksissa on huolehdittava samalla tavalla edellä mainituista seikoista. Tosin jo melko varhaisessa vaiheessa alettiin puurakenteita suojata sen omilla aineilla; tervalla, pihkalla tai tärpätillä. Hiiltäminen oli myös tapana rakenteisiin, jotka olivat maakosketuksissa tai maahan upotettuina. Lisäksi erilaiset vihtrillikäsittelyt, kuten rautasulfaattikäsittely suojasi puuta auringon UV-säteilyltä ja etenkin puutuholaishyönteisiltä. Tänä päivänäkin vihtrillikäsittely on suositeltava pintakäsittely vaihtoehto.

Ekologinen, luonnollinen, perinteinen tai teollinen vaihtoehto

Miettiessäsi pintakäsittelyvaihtoehtoa omaan kohteeseesi, olisi hyvä tutustua perusteellisesti eri vaihtoehtoihin. Erilaisista maalausoppaista ja lehdistä voi lukea neuvoja, joissa mainitaan termit; ekologinen, luonnollinen tai perinteinen maali. Mitä kaikkea ekologisesta tuotteesta oikeasti tulisi miettiä? Koko tuotteen elinkaarta: Mistä ja miten raaka-aine saadaan tai valmistetaan, tuotetaanko se valtamerten takaa, toimitetaanko se rahtialuksilla, purkitus, säilytys, purkin kierrätysmahdollisuus, tuotteen käyttäjäystävällisyys; kuinka turvallisesta aineesta on kyse, tuotteen vanheneminen esim. ulkoseinällä; irtoaako tai liukeneeko siitä haitallisia kemikaaleja maaperään ja huoltovälit; kuinka tiheästi pintakäsittely tulee uusia. Näistä asioista tulisi kuluttajaa tiedottaa tuotetta valitessa, mikäli haluaa varmistua sen ekologisuudesta.

Luonnollisella tuotteella tarkoitetaan, että raaka-aineet on saatu luonnosta ja valmistettu pitkälti luonnosta saatavilla aineilla, esimerkkinä pellavaöljymaalit. Tosin näissä kaupallisesti myydyissä luonnon tuotteissa on lisänä käytetty myös synteettisiä yhdisteitä.

Perinteisistä tuotteista puhuttaessa tarkoitetaan maalauksessa jotakin tiettyä ainetta ja/tai tekniikkaa, jollaisia on nähty ja tehty vuosisatoja. Parhaana esimerkkinä punamultamaalaus, jolla voidaan maassamme siis sanoa olevan pitkät perinteet.

Hyvin yksinkertainen kaaviokuva näyttää tuotteen, joka voi olla kaikkea kolmea yhtä aikaa eli ekomaali, luonnonmaali sekä perinnemaali. Esimerkkinä toimii punamultamaali. Toki pigmenttinä voi myös olla oksidinkeltainen eli tällöin kyseessä on keltamultamaali.

Teollisella vaihtoehdolla tarkoitan tässä kaupan valmiita ”jalostettuja” tuotteita. Niitä voi olla perinteisen öljymaalin kaltaisia, alkydimaaleja, dispersiomaaleja eli ”latekseja” tai teollisuuteen kehitettyjä reaktiomaaleja, joita löytyy eri käyttötarkoituksin soveltuvina lukuisia vaihtoehtoja. Teollisilla maalituotteilla peruslähtökohtana on usein se, että raaka-aineet ovat synteettisiä eli keinotekoisesti valmistettuja ja tärkeänä tekijänä on kuivumisen nopeus. Näiden sivujen tarkoituksena on antaa kuluttajille selkeitä neuvoja siitä, millaisia vaihtoehtoja on valittavana ja opastaa tekemään itse onnistunut pintakäsittely.

Jos ei sitten ole varma, mikä tuote olisi omaan käyttötarkoitukseen sopivin, niin maalikauppiaiden pitäisi osata kertoa kuluttajalle kaikki raaka-aineista käyttöturvallisuuteen. Kohde ja puulajivalintakin vaikuttavat maaliainevalinnoissa, mutta myös tekijänsä. Lisäksi se, millaisilla työvälineillä ja tekniikoilla maalaus on aiottu tai voidaan suorittaa.