Puun jalostaminen

Puujalosteet-osa perustuu DI Mikko Salmen tekstiin

Puuteollisuus jalostaa puusta eri käyttötarkoituksiin sopivia tuotteita. Jalostamalla voidaan puun hyviä ominaisuuksia hyödyntää tehokkaammin ja puun heikkojen puolien vaikutusta pienentää sekä lisätä monipuolisesti sen käyttömahdollisuuksia:

  • Liimaustekniikan avulla puusta saadaan esim. levymäisiä, pitkiä suuria kuormia kantavia palkkeja tai muita vaadittavia suoria tai kaarevia tuoteosia tai tuotteita.
  • Puun lujuus ja laatu paranee, kun jalostuksessa heikot ja vikakohdat kuten oksankohdat tai vinosyisyys poistetaan ja esim. sormijatkoksella liitetään uudelleen yhteen.
  • Lujuutta heikentävät kohdat voidaan myös ”hajasijoittaa” kuten vanerin, lastu- ja kuitulevyn osalta tapahtuu. Samalla tuote muuttuu ominaisuuksiltaan homogeenisemmaksi.
  • Kulutuskestävyyttä parannetaan pinnoittamalla puulevyt tai pintakäsittelemällä puutuote. Tämä parantaa myös puun säänkestävyyttä, koska kosteuden vaikutus vähenee.
  • Lahoamista ja hyönteistuhoja vastaan puu voidaan painekyllästää (A ja AB-luokat).
  • Puu voidaan käsitellä palamista estävillä aineilla. Suurten puupalkkien palonkestävyys on pinnan hiiltymisen vuoksi muutenkin hyvä.
  • Lämpökäsittelyllä parannetaan puun säänkestävyyttä, tummennetaan väriä trooppisten puiden kaltaiseksi ja pienennetään kosteuden aiheuttamia mittamuutoksia. Puuta voidaan modifioida muovi-, öljy- tai kemikaalikyllästyksellä.
  • Jalostusta tapahtuu yleensä jo tukkia työstettäessä: työstön leikkaussuunta vaikuttaa ulkonäköön, oksattomasta puusta tehdään hyvää ulkonäköä vaativia tuotteita, lujimmat sahatavarakappaleet valitaan vaativiin rakenteisiin jne.
     

Puu sitoo kasvaessaan ilmasta kasvihuoneilmiötä aiheuttavaa hiilidioksidia. Jalosteissa se säilyy yleensä vuosikymmeniä sidottuna. Tavallisesti puu on lopuksi poltettavissa, jolloin siitä saadaan energiaa sidotun hiilidioksidin vapautuessa.

Puutuotteiden valmistus sitoo yleensä merkittävästi vähemmän energiaa ja rasittaa vähemmän ympäristöä kuin kilpailevien materiaalien käyttö.