Kuitulevyt

Kuitulevyt valmistetaan jauhamalla kostea puu kuiduiksi korkeassa lämpötilassa. Kuiduista muodostetaan levyaihio, joka puristetaan kuumapuristimella levyksi. Poikkeuksen muodostavat huokoiset kuitulevyt, jotka valmistetaan ilman kuumapuristinta kuivaamalla tiivistetty levyaihio. Suomessa raaka-aineena käytetään pääasiassa sahatavaran sahauksessa syntyvää purua ja muita pienijakeisia puuraaka-aineita, jotka syntyvät muun valmistuksen sivutuotteena.
Kuitulevyn valmistusmenetelmät jaetaan tavallisesti märkämenetelmiin ja kuivamenetelmiin, jotka poikkeavat kuidutuksen jälkeiseltä osalta toisistaan.

Märkämenetelmässä kuidut ovat vedessä, ja levyaihio muodostetaan samaan tapaan kuin paperin valmistuksessa johtamalla vesi-kuituseos metalliverkon eli viiran päälle. Paksu levyaihio puristetaan ohueksi kuitulevyksi kuumapuristimessa, jossa vettä poistuu vielä runsaasti.  Veden poistamiseen kuumapuristimessa tarvitaan levyn alapinnalla pienisilmäistä metalliverkkoa, jonka jälki näkyy kovalevyn takapinnalla. Puun omat liima-aineet sitovat pääosin kuidut toisiinsa, vaikka yleensä liimaa lisätäänkin hieman. Prosessi vaati aikanaan runsaasti vettä, mutta nykyään vesi pystytään tehokkaasti kierrättämään prosessissa.

Suomessa märkämenetelmällä valmistetaan

 • kovalevyä (EN 13986:n),
 • huokoista kuitulevyä sekä kuiviin olosuhteisiin (HB ja SB)
 • sekä kuitulevyä kosteisiin olosuhteisiin (SB.H ja HB.H).

Levyt täyttävät myös E1-formaldehydiluokan ja M1-päästöluokan.

Kuivamenetelmän käyttö on lisääntynyt voimakkaasti MDF (Medium Density Fibreboard) levyn valmistuksen lisääntyessä. Kuivamenetelmässä kuidut kuivataan ja liimoitetaan, ja lopuksi levyaihio puristetaan kuumapuristimella kuten lastulevy.  Puun omia liima-aineita ei voida nyt hyödyntää. Tällä menetelmällä paksujen levyjen valmistus on yksinkertaisempaa ja levyn molemmat puolet ovat sileitä.
Vastaavalla menetelmällä valmistetaan myös uudempia LDF (Low Density) ja HDF (High Density Fibreboard) –levyjä. Kuivamentelmää käyttäviä tehtaita ei ole Suomessa.

Kuitulevytyypit

 • Kovalevyt
 • Maalatut kovalevyt
 • Öljykarkaistut kovalevyt
 • Puusyykuvioidut
 • Rei’itetyt

Märkämenetelmällä valmistetut kuitulevyt

 • Huokoiset kuitulevyt, levyn tiheys alle 400 kg/m3
  • Tuulensuojalevyt
  • Sisäverhouslevyt
 • Puolikovat kuitulevyt, levyn tiheys 400 – 900 kg/m3
 • Kovalevyt, levyn tiheys yli 900 kg/m3

Kuivamenetelmällä valmistetut kuitulevyt

 • MDF, tiheys yleensä 600 – 1000 kg/m3
 • Läpivärjätyt
 • Taivutettavat
 • Paloaestavät
 • myös  LDF ja HDF (Low Density ja High Density Fibreboard)