Rimalevy

Rimalevyssä eli kimpilevyssä on 3 tai 5 kerrosta, joista keskimmäinen kerros muodostuu paksusta havupuisesta rimakerroksesta. Rimakerroksen molemmilla pinnoilla voi olla joko yksi (n. 2 mm) tai kaksi ohutta (n. 1,5 mm) lehtipuuviilukerrosta. Jos levyssä on pinnalla kaksi viilua, voi viilujen syynsuunta olla joko sama tai ristikkäinen. Rimalevyn valmistus päättyi Suomessa lastulevyn valmistuksen lisääntymisen myötä.

Useat markkinoilla olevat levyt ovat 3-kerroslevyjä, joissa massiivipuisen rimasydämen ja ylä- ja alapintoina on yksi sorvattu viilu. Ulkomaisissa rimalevyissä on käytetty koivun lisäksi myös pyökki-, poppeli- ja leppäviilua, rimakerros on usein havupuuta. Valmistusteknisistä syistä ohutta rimalevyä ei valmisteta, vaan yleensä paksuus on vähintään 15 mm.

Rimalevy liimataan ureahartsilla, joten se soveltuu vain kuivissa sisätiloissa käytettäväksi.

Ominaisuudet ja käyttö

  • Rimalevy sopii mainiosti kalustetuotantoon, jossa tarvitaan jäykkää, pitkän jännevälin kalusteosaa, esim. kauppojen ja kirjastojen hyllystöt.
  • Rimojen suunnan tulee olla jännevälin suuntaisia.
  • Keveys on rimalevyn etu. Havupuurimoja sisältävästä rimalevystä tehty hylly painaa huomattavasti vähemmän kuin lastulevyhylly.
  • Rimalevystä jää helposti hukkapaloja, koska rimalevyn lujuus on hyvä vain säleiden suunnassa eikä kaikille paloille löydy aina tarkoituksenmukaista käyttöä.
  • Rimalevyn ongelma on ollut rimasydämen kosteuselämisestä johtuva pintaviiluun syntyvä lievä epätasaisuus. Se hankaloittaa levyn pinnan viimeistelyä. Ongelma aiheutuu riittämättömästä tehdaskosteuden tasaannuttamisesta ennen levyn hiontaa tai käyttökosteuden suuresta erosta.
  • Jos rimasydämeen joutuu käyriä rimoja, jää rimojen väliin haitallisia rakoja. Raot eivät juuri vaikuta lujuuteen, mutta ruuvien ja muiden helojen kiinnityksessä raoista voi olla haittaa. Tästä syystä myöskään levyn reunat eivät voi tuotteessa jäädä sellaisenaan näkyviin.
  • Rimalevyn viilupintaan muodostuu ajan mittaan usein pieniä halkeamia, jolloin lakka- tai maalikerros halkeilee. Siksi rimalevyn pintaan liimataan usein erillinen ohut jalopuuviilukerros tai laminaatti ja reunoihin laitetaan reunalistat.
  • Rimalevyä pidetään kosteuselämiseltään melko stabiilina tuotteena havupuuosan ja ristiinliimauksen vuoksi. Rimalevyllä ei  juurikaan kieroudu. Pääosin kosteuden aiheuttamat mittamuutokset tapahtuvat levyn paksuudessa.
  • Rimalevyä on helppo työstää. Levyn päällystäminen viilulla tai laminaatilla antaa monia käyttömahdollisuuksia lisää. Markkinoilla onkin saatavana eri tavoin pinnoitettuja levyjä.Hinnaltaan rimalevy on merkittävästi lastulevyä kalliimpaa.
  • Uutta kehitystä edustaa rimalevy, jossa pinta-osien viilukerrokset on korvattu MDF-kuitulevykerroksella.