Sälelevy

Sälelevyssä (Laminboard) voi olla 3 tai 5 kerrosta. Keskimmäinen kerros muodostuu rimojen sijaan ohuista säleistä, jotka ovat alle 7 mm paksuja. Sälesydämen molemmin puolin on yksi tai kaksi viilukerrosta. Säleet valmistetaan liimaamalla paksuista havupuuviiluista (2- 4 mm) ensin eräänlainen vanerilevy, jonka viilut ovat samansuuntaisia. Tämä levy sahataan kapeiksi rimoiksi, jotka syrjälleen asetettuina liimataan sälelevyn keskikerrokseksi.

Suomessa aloitettiin rima- ja sälelevyn valmistus 1930-luvulla, mutta nyt levyt ovat tuontilevyjä.

Ominaisuudet ja käyttö

  • Sälelevyn hyviä ominaisuuksia ovat keveys, stabiilisuus ja levyn lujuus säleiden suunnassa.
  • Sälesydän ei aiheuta kosteuselämisellään pintaviiluihin samanlaista vahinkoa kuin rimalevyn leveämmät rimat saattavat aiheuttaa.
  • Levyä voidaan käyttää vain kuivissa sisätiloissa.
  • Sälelevy keskikerros on käytännössä lähes raoton, jolloin ruuvien ja helojen kiinnittäminen on rimalevyä helpompaa.
  • Sälelevy on erittäin kallis puulevy. Sen käyttö tulee kysymykseen lähinnä erikoiskohteissa.
  • Sälelevyä voidaan pitää teknisesti rimalevyä kehittyneempänä tuotteena.