Puun kaataminen

Puutavaran kaato voidaan tehdä joko metsurityönä tai hakkuukoneilla. Suomessa korjataan puusta jo 90 % koneellisesti. Suomessa puu korjataan metsästä tavaralajimenetelmällä, jossa puutavara karsitaan ja katkotaan kuljetuspituuteensa hakkuupaikalla ennen metsäkuljetusta. Metsäkuljetus tapahtuu koneellisesti, riippumatta siitä kuinka hakkuu tehdään.

Puun korjuutavalla on suuri merkitys puutavaran laatuun, myöhempää käyttöä ajatellen. Koneellinen korjuu on paras suorittaa puiden lepokauden aikana. Mikäli puun korjuu tehdään muulloin kuin lepokaudella, on suositeltavaa, että se tehdään miestyönä.

 

Perinteiset kaatotyökalut

Kirveellä on kaadettu ja karsittu puita 1800- luvun loppupuolelle asti.

Justeeri eli tukkisaha on kahden miehen saha, jolla kaadettiin sekä katkottiin järeitä puita.

Pokasahassa eli jännesahassa oli kaarena taivutettu puunoksa ja poka, josta terä kiristettiin sahaan kiinni.

Kuorimarauta eli vuolinrauta on kaareva terä, jolla kuorittiin ennen lyhyitä pölkkyjä.

Moottorisahassa yleistyi II maailmansodan jälkeen. Moottorisahojen voimanlähteenä on usein polttomoottori ja myöhemmin myös sähkömoottori.