Kevätpäivänsahaus

Kevätpäivänsahaus

Jo perinteeksi muodostuneella Kevätpäivän sahaus – tapahtumalla on tarkoituksena ylläpitää käytäntöä, jolla käyttökelpoinen lähipuu päätyisi tarvesahaukseen taloudellisesti ja logistisesti järkevästi.

Pro Puu- yhdistys opastaa ja palvelee lukuisia mökkiläisiä ja omakotitalo asukkaita, jotka usein tiedustelevat mahdollisuuksia saattaa omia tonttipuitaan sahattaviksi kelvolliseksi kalustemateriaaliksi. Kaupungin vihertoimi on myös halukas ohjaamaan kaadettuja terveitä puistopuita järkevään jälkikäyttöön.

Sahausta lähestytään lähinnä puusepän tarpeita ajatellen. Varsinaisen sahauksen lisäksi tapahtumassa jaetaan tietoa puun kaadosta, taapeloinnista ja kuivauksesta. Mallitaapelit ovat tuttu maamerkki Pro Puu -keskuksen päädyssä. Pro Puu -yhdistys merkitsee eri omistajien lankut ja ylläpitää varastokirjanpitoa puista. Varaston kierto on 2-3 vuotta. Kuivumisaikaan vaikuttavat puulaji, sahatavaran paksuus ja leveys sekä sääolosuhteet. Lopullisen kuivauksen puusepät tekevät usein koneellisesti.

Tapahtumassa kiinnitetään erityistä huomiota puun laatutekijöihin puusepän työn kannalta. Asiakkaan sahaukseen toimittamista tukeista voidaan kuivauksen jälkeen tehdä tilauksesta vaikkapa kodin kalusteita. Näin pihapuu jatkaa elämäänsä jalostetussa muodossa vielä kaatamisensakin jälkeen.
Sahaustapahtuma on avoin yleisölle ja toimii samalla oppimistilanteena alan opiskelijoille.

Sahaus toteutetaan kenttävannesahalla. Yhteistyössä AAA-Sahakone .

Ennen sahausta

Puun kaato on parasta tehdä puiden lepokauden aikana keskitalvella. Metsurin tai muun puunkaadon ammattilaisen tulisi kaataa puut, jotta kaato sujuu turvallisesti ja puu säilyy käyttökelpoisena. Puu voidaan kaataa kokonaisena tai osina, jos puu on vaikeassa ja ahtaassa paikassa. Pihapuiden korjuu on usein vain muutamien puiden kaatamista. Useimmat eri lajien puumaiset rungot ovat käyttökelpoista materiaalia puutuotteiden valmistukseen, joten ainakin oksattomat ja terveet tyvitukit kannattaa sahauttaa puusepän tarvepuuksi tai rakennuspuuksi.
Kaupunkialueella sijaitsevalta tontilta puita kaadettaessa on syytä tarkastaa rakennusvalvonnasta, saako tontilla kasvavia puita kaataa. Jos tarkoituksena on kaataa puita (kaupunkialueella) laajemmalta alueelta, täytyy hankkia kaatolupa. Suojeltujen puiden kaatamisesta luvatta seuraa korvausvelvollisuus.

Lisätietoa puun kaadosta, sahauksesta, taapeloinnista ja kuivauksesta puuproffa.fi.