Manuhakkuu

Manuhakkuu on metsurityönä tapahtuva hakkuu, jossa metsäkuljetus tapahtuu kuormatraktorilla. Näin kaadetaan pääasiassa vanerikoivua tai maastollisesti vaikeita kohteita.

Erikoispuiden korjuu on usein yksittäisten tai muutamien puiden kaatamista, jolloin se on järkevää suorittaa metsurityönä. Kaikki puumaista runkoa kasvavat puut ja pensaat ovat käyttökelpoista materiaalia erilaisten puutuotteiden valmistajille.

Ennen puun korjuun aloittamista, merkitään korjuualue eli leimikko maastoon esim. kuitunauhoin. Korjuualueen merkitseminen merkintä maastoon on välttämätöntä, jotta korjuun suorittajat tietävät yksilöidä hakattavaksi suunnitellun kohteen.

 

 

Apteeraus

Apteeraus tarkoittaa puun runkojen katkaisukohtien määrittämistä, ottaen huomioon laatu- ja mittavaatimukset.

Puusepän kannalta sopiva tukinmitta on noin 3 metriä, koska tukit ovat hyvin järeitä ja painavia käsitellä. Lyhyt apteeraus parantaa myös laatua, koska katkonnassa voidaan paremmin ottaa huomioon oksien kasvukohdat ja välttää rungon mutkia.