Motohakkuu

Motohakkuu on monitoimikoneella tehtävä hakkuu, jossa metsäkuljetus suoritetaan kuormatraktorilla.
 
Korjuutavalla on merkitystä puun laatuun ja myöhempää käyttöä ajatellen. Koneellinen korjuu on paras suorittaa puiden lepokauden eli talven aikana. Mikäli puun korjuu tehdään muulloin kuin lepokaudella, on suositeltavaa, että se tehdään miestyönä.