Puun kerrokset

Ydin, joka koostuu lähinnä tärkkelyksestä, varastoi ravintoa seuraavaa vuosikasvainta ja -oksistoa varten. Alempana rungossa ydin on kuollut.

Nuorpuu, joka käsittää 10-15 sisintä vuosirengasta, on solurakenteeltaan erilainen kuin myöhemmät renkaat. Nuorpuu sisältää aina oksia ja puuaines on altis halkeiluun. Laadullisesti tämä on rungon heikoin osa.

Sydänpuu on kuollutta puuainesta, joka toimii kantavana “pilarina” elävälle pintapuulle. Monissa puulajeissa sydänpuu on tummempaa kuin pintapuu ja on yleensä rungon arvokkain osa. Järeytymisen myötä sydänpuun osuus lisääntyy.

Pintapuu eli manto on elävää puuainesta, jossa vesi ja ravinteet siirtyvät juurista latvukseen. Vaaleissa puulajeissa kuten kuusessa, koivussa ja haavassa sydänpuun ja pintapuun raja tuskin erottuu.

Kuori koostuu useasta kerroksesta, niistä myöhemmin tarkemmin. Kuori on rungon uloin kerros.