Rakenneviat

Lujuuteen vaikuttavia vikoja

Oksat

Oksat alentavat puun lujuutta, koska ne ovat epäsäännöllisyyttä puuaineessa ja niiden syysuunta on kohtisuorassa puun syysuuntaan nähden.

Vinosyisyys

Vinosyisyys heikentää puun lujuutta, koska puun solukkojen suunta poikkeaa rungon yleisestä syysuunnasta. Jo pienikin vinosyisyys vaikuttaa huomattavasti puun kestävyyteen.

Nuorpuu

Nuorpuu sijaitsee puun ytimessä. Sillä on alhainen tiheys, joten se on heikompaa kuin tavallinen puuaines. Kuusen nuorpuuta pidetään kuitenkin laadukkaana, koska se on tiheätä.

Reaktiopuu eli lyly

Reaktiopuu on kuivuttuaan haurasta, vaikka kosteana se on normaalia puuainesta kovempaa.

Kun runko jostain syystä joutuu kaltevaan asentoon, pyrkii puu oikaisemaan virhettä pysyäkseen pystyssä. Tällöin puu keskittää suurimman osan tyven paksuuskasvusta toiselle puolelle. Tätä solukkoa kutsutaan reaktiopuuksi tai lylyksi.

Puun poikkileikkauksesta tulee soikea ja ydin jää epäkeskeisesti vähemmän kasvaneelle sivulle. Lylyinen puu on erittäin kovaa ja sen solurakenne on kierteinen. Tämän takia lylyinen puu “elää” erittäin voimakkaasti sahauksen jälkeen. Lyly onkin erittäin suuri virhe sahapuussa. Mielenkiintoinen yksityiskohta on, että lehtipuu kasvattaa lylyn kaltevuuden yläpuolelle vetosolukoksi, kun taas havupuun lyly kehittyy päinvastaiselle puolelle ja toimii tukisolukkona.

Mikro-organismit

Mikro-organismit lahottavat puun ligniiniä, hemiselluloosaa sekä selluloosaa. Yleisiä lahottajia ovat: lehtipuiden valkolahottajat ja havupuiden ruskolahottajat.

Sinistäjäsienet sen sijaan eivät heikennä puun lujuutta, koska ne eivät tuhoa puuainesta. Ne ovat kuitenkin merkki siitä, että puussa saattaa olla lahottajia.

Homesienet kasvavat vain puun pinnalla eivätkä vaikuta puuainekseen mitenkään.