Kamarikuivaamo

Kamarikuivaamo on Suomen yleisin kuivaamotyyppi koivun ja puusepäntuotteiden puun kuivauksessa. Kamarikuivaamo täytetään ja tyhjennetään erä kerrallaan.
Kuivaamossa ilman kosteus säädetään niin alhaiseksi, että rimoitettu puutavara kuivuu puhaltimien avulla luodussa ilmavirrassa. Ilman lämpötila on n. 50 – 70 °C.

Kamarikuivaamo

 • Puhaltimet, joissa automaattinen puhallussuunnan vaihto
 • Lämpöpatterit
 • Ilmanvaihtohormit
 • Kuivausilman kostutuslaitteet (Korkeapaine-vesisumutus tai höyry)
 • Anturit ilman lämpötilan ja suhteellisen kosteuden mittausta varten
 • Puun kosteuden mittausjärjestelmä ja kuivauksen ohjausjärjestelmä

Kullekin puulajille ja eri sahatavarapaksuuksille laaditaan oma kuivausohjelma eli kuivauskaava. Kuivauskaavan mukaan säädetään automaattisesti kuivaamon kuivausilman lämpötilaa ja ilman suhteellista kosteutta kuivauksen edetessä.

Kuivausajat riippuvat laatutavoitteesta, puulajista ja sen tiheydestä, alku- ja loppukosteudesta sekä lämpötilasta. Tyypillinen kuivausaika kaatotuoreesta alle 10% kosteuteen vaihtelee ohuen havupuusahatavaran muutamasta päivästä paksun koivusahatavaran yli kuukauteen.
Kamarikuivaamo tarjoaa hyvät mahdollisuudet kuivata puutavaraa laadukkaasti sen yksilöllisten vaatimusten mukaisesti haluttuun loppukosteuteen.

Ominaisuuksia

 • Kuivauskaava voidaan säätää kunkin puutavaraerän vaatimusten mukaiseksi
 • Laaja lämpötila-alue 40 – 80 °C
 • Hyvät ohjausjärjestelmät.
 • Valmiit tietokonekuivauskaavat
 • Soveltuu hyvin myös pienimuotoiseen tuotantoon
 • Voidaan varustaa painimilla sahatavaran muotovikojen vähentämiseksi
 • Kuivauslaatu yleensä hyvä hyvien säätömahdollisuuksien vuoksi