OTC-kuivaamo

OTC-kanavakuivaamon (Optimized Two-stage Continuous) ensimmäisessä vaiheessa ilma kulkee kuorman siirtosuuntaan ja toisessa vaiheessa sitä vastaan.
 
Tavoitteena on ollut parantaa kuivauslaatua varsinkin paksumman sahatavaran osalta ja mahdollistaa alhaisetkin (10%) loppukosteudet. Suomen ensimmäinen OTC-kuivaamo rakennettiin yli 15 vuotta sitten.
 
Ensimmäisessä vyöhykkeessä kuivataan soluonteloiden vapaa vesi pääosin pois ja toisessa soluseinämien sidottua vettä haluttuun loppukosteuteen asti. Molempiin vyöhykkeisiin puhallettavan ilman olosuhteet ja nopeus ovat erikseen säädettävissä.
 
Kuormien läpi kulkevan ilman kosteus on suurimmillaan vaiheiden välin lähistöllä. Tässä kohdassa kanavaa paksun sahatavaran sisäosa eikä ole vielä aloittanut kutistumaan., kun pintaosat ovat sen sijaan kuivuneet ja kutistuneet. OTC-kuivaamo pyrkii pienentämään puun sisälle syntyviä jännityksiä tässä kriittisessä vaiheessa pitämällä ilman suhteellisen kosteuden melko korkeana. Kun kriittisin vaihe on ohitettu ja sisäosankin kutistuminen alkaa, ilman suhteellinen kosteus laskee kanavan loppupäätä kohti ja kuivaus tehostuu.
 
Kuivaamon energiatalous on hyvä, koska vaiheiden välistä poistettava ilma on kosteaa ja lämpösisältö suuri, lämmön talteenotto saadaan tehokkaaksi.