Erikoispuu

Teollisuussahojen tuotantoon verrattuna erikoispuun sahausvolyymi on hyvin vähäinen. Tämän sektorin tunnuksena onkin laatu eikä määrä. Puusepänteollisuus on erikoispuun pääasiallinen käyttäjä. Myös rakennustoiminnassa käytetään enenevässä määrin laadukasta puuta, lähinnä sisustusdetaljeihin.

Puusepän näkemys raaka-aineestaan:

Kaatoaika, pääsääntönä on talvikaato. Poikkeuksena voi olla leppä, jonka väri voimistuu kesällä kaadetussa puussa.

Järeys, järeä tukki antaa enemmän oksatonta sahatavaraa. Lisäksi järeässä tukissa sydänpuun osuus on suuri. Se on tärkeä näkökohta varsinkin niissä puulajeissa, joiden sydänpuu on tummaa.

Vuosilustot, lehtipuiden lustojen tulee olla leveät, mutta tasaiset. Havupuiden lustot ovat sen sijaan kapeat ja tasaiset.

Viat; suuria oksia, lylyä, suuria halkeamia, mutkaisuutta, haaraisuutta, laajaa lahoa tai kierteisyyttä ei sallita. Loiva lenkous ei ole haitaksi, jos tukki sahataan oikein. Myös rajoitettu sydänlaho sallitaan järeässä tukissa.

Katkonta eli apteeraus; teollisuussahojen pituusmitat voi unohtaa. Puuseppä käyttää harvoin kovin pitkiä puunkappaleita. Poikkeuksena lyhyen tukin periaatteesta on mm. lattia- ja venepuu. Kuljetusteknisistä syistä voi olla käytännöllistä tuoda puutavara pitkänä sahalle, missä lopullinen katkonta suoritetaan.
Pääsääntönä on lyhyt apteeraus, joka parantaa sahatavaraa sekä laadullisesti, että määrällisesti kun rungon vialliset osat poistetaan lumppeina. On otettava huomioon, että nk. poikaoksa, joka on paha vika, alkaa rungon ytimestä paljon alempaa kuin sen sijainti rungon pinnassa. Samoin haarakappaleen kuorta sisältävä kylestymisarpi ulottuu hyvin syvälle. Lumpit eivät aina ole jätepuuta. Monet mutkat ja haarakappaleet ovat esim. veneveistäjälle arvokkaita.
Varsinaiseksi sahatavaraksi kelpaamaton mutkainen ja haarainen järeä tammi saattaakin olla veneveistäjän unelmapuu. Tällaisen rungon katkonta on todellinen taidonnäyte.

Oikea sahaus, hyvän tukin voi pilata väärällä sahauksella ja päinvastoin voi heikompikin tukki antaa hyvää puutavaraa taitavan sahurin käsissä.

Oikea kuivaus, kuivuessaan puu halkeilee säteen suuntaisesti ytimestä ja huomattava osa sahatavarasta voi mennä hukkaan. Tätä voidaan estää sivelemällä lankkujen päät liimalla tai öljymaalilla. Tehokkainta on sivellä tukkien päät ennen sahausta. Sahauksen jälkeen puutavara laitetaan katettuun taapeliin, jossa siitä tulee ilmakuivaa. Hyvällä ilmakuivauksella puun kosteus laskee noin 15 prosenttiin. Puusepänkuiva puu on noin 5-7 kosteusprosenttia, jolloin se vaatii uunikuivausta tai pitkää aikaa lämpimässä sisätilassa.