Tukkipuu

Tukkien ja pölkkyjen laatu

Yleisiä laatusuosituksia

  • Tukkien on oltava tuoreita eikä tukkeja ei saa uittaa tai säilyttää vedessä.
  • Latvaläpimitoissa ei ole ylärajaa.
  • Äkkimutkia ja monivääryyttä ei sallita, ellei siitä ole puulajikohtaisesti sovittu.
  • Laadukkaissa tukeissa ei ole pinta-, sydän- ja rengashalkeamia sekä vesisiloa.
  • Laho tai toukanreiät eivät kuulu laadukkaaseen tukkiin.
  • Vieraita esineitä tai aineita, esimerkiksi nokea, hiekkaa tai rautaa ei saa olla laadukkaassa puutavarassa.
  • Latvalieriön sisäpuolelle ulottuvia tyvipoimuja, lahopohjaisia koroja tai syviä kaatokoloja ei sallita, ellei niistä ole puulajikohtaisesti sovittu.
     

Tyvipoimu eli piparkakkutyvi

 

Puusepän käyttöön menevässä puutavarassa ei saa olla voimakasta kierteisyyttä.

Koro voi olla kovapohjainen tai lahopohjainen.

Lenkous on tasaista käyryyttä koko tukin pituudelta.

Repeämiä voidaan estää oikealla ja huolellisella hakkuutekniikalla.

Pintahalkeamien haitat voidaan minimoida sahauksen yhteydessä.

Mutkat ja monivääryys ovat yleisiä lehtipuilla.

Haaraa ei saa jättää tukkiin.

Poikaoksan vaikutus puuaineeseen ulottuu vähintään 30 cm:n päähän.