Valinta

Liiman valinnassa on huomioitava on olosuhteet, joihin valmis liimasauma joutuu. Karkeasti liimat voidaan jakaa kolmeen ryhmään kestävyyden mukaan:

  1. Säänkestävät liimat; liimojen on oltava kaikissa olosuhteissa puuainesta kestävämpää. Sauman on kestettävä sääolosuhteita, keittämistä ja mikro-organismeja. Nämä vaatimukset täyttää fenoli- ja resorsinoliliimat sekä niiden seokset.
  2. Kosteuden kestävät liimat; liimat soveltuvat sisäkäyttöön, jossa suhteellinen kosteus saattaa olla varsin korkea. Tähän ryhmään kuuluu melamiiniliimat, sekä jotkut urealiimat ja PVAc- liimat.
  3. Sisäkäyttöön soveltuvat liimat; liimat eivät kestä vesiliotusta ja kestävät rajoitetun ajan kosteissa tiloissa. Eniten käytetyt puuliimat, urea- ja PVAc- liimat kuuluvat tähän ryhmään.

Liiman valintataulukko