Pino

Pinomittauksella lasketaan katkaistun kuitupuun määrää, joko tien varressa tai ajoneuvokuormassa. Siinä mitataan puupinon pituus, korkeus ja puutavaran keskipituus. Näillä tiedoilla saadaan laskettua pinon tilavuuden kehysmitta, joka muutetaan tilavuuden kiintomitaksi käyttämällä puulaille määriteltyä kiintotilavuuskerrointa. Kiintotilavuuteen vaikuttaa pinon ladonta, puutavaran keskipaksuus, oksaisuus ja mutkaisuus.

Kiintotilavuuskertoimet on määritelty männylle, kuuselle ja koivulle.