Sahatavara

Särmäämättömän erikoissahatavaran mittaus

Puusepänlaatuinen puutavara voidaan mitata tukkina ennen sahausta ja uudelleen sahauksen jälkeen. Sahauksen jälkeen saadaan selville lankun todellinen kiintotilavuus.
Pyörösahalla sahattaessa purun määrä vaihtelee 10-15% kiintokuutiometristä. Vannesahalla sahattaessa määrä on huomattavasti vähäisempi.

Lankun kuutiointi

Lankun kuutioinnissa mitataan sen paksuus, leveys ja pituus, jotka kerrotaan keskenään. Leveys voidaan mitata:

A) pintalappeen puolivälistä tai

B) mitataan lankku molemmista päistä ja laskemalla lukujen keskiarvo.


Kun leveys tiedetään, kuutiointi tapahtuu kuten edellä.