Puun sahaus

Sahatyypit

Teollisuussahat ovat yleensä nk. raamisahoja, missä tukit läpisahataan kaavamaisesti. Kun läpisahaus tehdään tukin latvaläpimitan mukaan ja kun lankut vielä särmätään, on sahaushukka hyvin suuri. Yhteen kuutiometriin valmista sahatavaraa kuluu yli kaksinkertainen määrä tukkipuuta.

Raamisahojen paksuuskapasiteetti on rajallinen. Useimmille sahoille paksuin sallittu tukki on 37 cm. Näin tulevat “ylijäreät” tukit ja esim. kalliolla kasvaneet “alipituiset” punahongat tarkkaavaisen laatupuusahurin arvokkaaksi saaliiksi. Teollisuussahat tähtäävät määrään ja tuottavat enimmäkseen rakennuspuuta; laatupuuta ei juuri löydy lautatarhoista.

Kenttäsirkkeli sallii monipuolisempia sahaustapoja kuin raamisaha ja onkin yleisin kotitarvesaha. Myös monet erikoispuun tuottajat ovat vannoutuneita “sirkkelimiehiä”.

Vannesaha on ylivoimaisesti monipuolisin sahatyyppi ja eniten käytetty erikoispuun tuotannossa. Tukit voidaan sahata hyvin monella eri tavalla. Vannesaha on ylivoimainen myös järeyskapasiteetiltaan; metrin paksuinen tukkikaan ei tuota ongelmia. Myös tukkien pituus saa vaihdella metrin pätkästä ylipitkään mastopuuhun.
Vannesaha on hitaampi kuin edellä mainitut sahatyypit, mutta saanto, joka voi nousta jopa 70 prosenttiin raaka-aineesta ja sahatavaran laatu, painavat kuitenkin enemmän kuin sahausnopeus.