Puun varastointi

Tukkien ja sahatavaran varastoinnilla on merkitystä laadun kannalta, koska huonosti varastoitu puutavara voi pilaantua. Sinistyminen, homehtuminen, kieroutuminen, halkeilu ja hyönteistuhoille altistuminen vaihtelevat puulajeittain.
 
Varastoitaessa eri puulajeja tulee ottaa huomioon niiden eriaikainen käyttö. Eri puutavaralajit kannattaa varastoida erilleen ja käyttää tunnistamisen helpottamiseksi värimerkintöjä.