Sahatavara (varastointi)

Särmäämättömän sahatavaran varastointi

Sahatavara voidaan varastoida kentälle, katokseen tai sisätiloihin.
On tärkeää ottaa huomioon taapelin sijainti. Sen tulee olla suojassa suoralta auringonpaahteelta, ja ilman on vaihduttava hyvin.
Pohja on tehtävä kantavalle maaperälle, sen tulee olla vatupassissa ja tukipisteitä on oltava riittävän tiheässä (n. 60- 80 cm). Pohjasta on tehtävä tarpeeksi korkea (60- 80 cm), jotta ilma pääsee kiertämään taapelin alta.

Taapelin teko

 • Taapelin pohjalankkujen ja pirkkojen (poikkirimojen) pitää olla kuivia.
 • Pirkat saavat olla kuivaa kuusta tai mäntyä 32 * 50 mm:n rimaa, jottei kuivuvaan sahatavaraan tule värivikoja.
 • Pirkat tulee laittaa aina samalle kohdalle taapelin kerrosten väliin.
 • Pohjalankkuina voi käyttää pelkkoja (hirsiä).
 • Taapelin ladonta aloitetaan suurimmista lankuista.
 • Kappaleiden väliin jätetään ilmarakoa n. ½ lankun leveydestä ja taapelin päät tehdään tasaisiksi, jotta ilma pääsee kiertämään.
 • Taapelin sisäosa voi jäädä harvemmaksi, koska se kuivuu hitaammin.
 • Reunoille kannattaa pinota heikompilaatuiset lankut.
 • Lankut on ladottava samoihin kohtiin, jolloin niiden väleihin syntyy ylhäältä alas yltävä ilmarako.
 • Taapelin päälle on laitettava painoa, jottei se kieroudu kuivuessaan tai on käytettävä kiristysvanteita pirkkarivien vieressä.
 • Pääperiaate on, että jokaiselle puulajille olisi oma taapeli, mutta eniten kieroutuva sahatavara voidaan laittaa alimmaiseksi.
 • Särmäämätön puutavara voidaan taapeloida myös tukeittain.
 • Sahatut lankut asetetaan järjestyksessä päällekkäin ja ne sidotaan vanteilla.

”Pyöreänpuun” taapelointia käytetään järeiden, laadukkaiden ja hidaskasvuisten tukkien varastoinnissa, jotta tukki säilyy yhtenäisenä puusepän käyttöä varten. Ts. ”Tuppeen” sahattu myös kuivataan ja varastoidaan kokonaisena.

Taapelin suojaus

 • Katoksen ja taapelin väliin tulee jäädä yhtä suuri tila kuin taapelin allekin.
 • Katoksen tulee olla kalteva ja sen on ulotuttava riittävän kauas taapelin reunoista, jottei sade pääse kastelemaan puita.
 • Katos voi olla joko yhden tai useamman taapelin yhteinen.
 • Kestävyydessä tulee ottaa huomioon myös lumikuorma

Peitteillä suojatessa täytyy huolehtia riittävästä ilmanvaihdosta. Peite ei saa ulottua maahan asti ja sen alla on oltava ilmatilaa n. ½ metriä taapelista.
Peitteiden on oltava riittävän suuria, jotta ne suojaavat taapelin sateelta, lumelta ja auringolta.