Metsän kierto

Metsikön elinkaari

Kuva esittää metsikön kokonaistuotosta. Alempi sahahampainen käyrä kuvaa metsikön käsittelystä; 15 vuoden iällä taimikon perkaus pudottaa kuutiomäärän lähes puolella. Sen jälkeen metsikkö kasvaa 30-vuotiaaksi, jolloin ensimmäinen harvennushakkuu suoritetaan. Vielä kaksi harvennusta suoritetaan, toinen 50 vuoden ja kolmas 70 vuoden iällä. Tämän jälkeen metsikkö kasvaa 90 vuotiaaksi, jolloin suoritetaan päätehakkuu.
Kuten kuvassa näkyy, poistuu kierron aikana noin puolet kokonaistuotoksesta harvennuspuuna