Metsän uudistus

Luontainen uudistus tarkoittaa, että uudistusala siemennetään reunametsän tai siemenpuiden avulla. Joskus käytetään juurivesoja uudistuskeinona (lähinnä haapa). Valtaosa maan metsistä on syntynyt luontaisesti.

Keinollinen uudistus
Jos luontaisen uudistuksen edellytykset puuttuvat, haluaa vaihtaa puulajia, haluaa nopeuttaa uudistumista tai metsittää peltoa, turvaudutaan keinolliseen uudistamiseen.

Kylvö
Ennen kaikkia mänty uudistetaan kylvämällä karuhkoilla mailla, missä pintakasvillisuus ei haittaa sirkkataimien kehitystä. Laikutus, eli maanpinnan rikkominen varmistaa kylvön onnistumisen.

Istutus
Rehevämpien metsämaiden sekä peltojen metsitys tapahtuu yleensä istuttamalla. Taimet, jotka kasvatetaan taimitarhoilla, ovat eri-ikäisiä ja -kokoisia. Pääsääntö on: Mitä rehevämpi uudistusala on, sitä kookkaampia taimia tulisi käyttää. Istutusalan laikutus on lähes aina välttämätöntä.