Tilavuuskasvu

Puun kasvun periaate
  
Puun tilavuus kasvaa vuosittain, kun latvakasvain lisää puun pituutta ja uusi vuosilusto puun paksuutta. Yhdessä pituus- ja paksuuskasvu muodostavat vaipan, joka asettuu edellisvuoden rungon päälle.

Vuosiluston paksuus ei ole kauttaaltaan yhtäläinen, joten rungosta ei tule puhtaan kartion tai sylinterin muotoista. Mitä lähemmäksi sylinteriä muoto kehittyy, sitä parempi on kapenemisluokka eli runkomuoto.
 
Puun runkomuotoon vaikuttaa geneettisten tekijöiden lisäksi suuresti myös metsikön tiheys.
Ahtaassa tilassa paksuuskasvu hidastuu ja rungosta tulee so-lakka. Ohjaamalla metsikköä sopivin harvennuksin voidaan edistää paksuuskasvua ja silti saavuttaa hyvä runkomuoto.
 

Lähde Stig Nordman