Tuotantokyky

Kasvupaikan puuntuotantokyky
Suomessa kasvupaikan puuntuotantokyky luokitellaan yleensä maanpinnan kasvipeitteen perusteella metsätyypeiksi. Mitä vaativampi kasvipeite, sitä rehevämpi maa.

 
 

Kangasmaiden päämetsätyypit ovat:

  • lehto (L)
  • käenkaali-mustikkatyyppi (OMT)
  • mustikkatyyppi (MT)
  • puolukkatyyppi (VT)
  • kanervatyyppi (CT)
  • jäkälätyyppi (CLT)

(lyhenteet latinankielisistä nimistä)

Maan kasvukyky määräytyy koostumuksen lisäksi myös vesitaloudesta. Hienojakoinen tiivis maa sitoo runsaasti seisovaa ja hapetonta vettä ja on puille epäedullinen kasvupaikka. Karkeajakoisemmassa maassa ei ole yhtä paljon vettä sitoutuneena, mutta se läpäisee helpommin liikkuvaa hapekasta vettä. Mitä runsaammin liikkuvaa vettä on, sitä edullisempi on kasvupaikka. Rinnemaat ovat yleensä tästä syystä hyviä kasvupaikkoja, mutta myös tasaiset maat saattavat olla reheviä, jos pohjavesi (joka on aina happirikasta) nousee juurten ulottuville.