Puuntyöstö ja terveys

Terveyshaitat

Huonekaluteollisuudessa, saha- ja rakennuspuusepäntehtailla sekä levyteollisuudessa valtaosa työntekijöistä altistuu usean puulajin pölylle. Puupölyjen aiheuttamat terveyshaitat on jaettu kohde-elimien ja vaikutustavan mukaan:

  1. Silmäsairaudet
  2. Ylä- ja alahengitysteiden sairaudet
  3. Ihon sairaudet
  4. Syövät

Työolosuhteet

Työolosuhteita voi parantaa mm. estämällä turhaa pölyn syntymistä, tehostamalla pölynpoistoa ja vähentämällä pölyaltistumista.

Henkilösuojaimet

Henkilönsuojaimet tulee valita työpaikan olosuhteiden perusteella. Puupölyltä suojautumiseen tarvittavia henkilönsuojaimia ovat silmäsuojaimet, suojakäsineet, suojavaatetus sekä hengityssuojaimet.

Yleensä suojaimet ovat samanlaisia riippumatta työstettävästä puulajista, mutta on eräitä silmille, iholle tai hengityselimille erityisen haitallisia puulajeja, jotka saattavat vaatia tehokkaampia suojaimia.

  • Silmä- ja kasvosuojaimet suojaavat puuntyöstökoneista sinkoutuvilta puukappaleilta ja erilaisilta puupölyiltä.
  • Suojakäsineet suojaavat ihoa voimakkaasti ärsyttävien ja herkistävien puulajien kosketukselta.
  • Hengityksensuojaimista yleisimpiä ovat kevytsuojaimet eli kertakäyttösuojaimet sekä puolinaamarit varustettuna erilaisilla suodattimilla.
  • Suojavaatetuksen tulee suojata käsivarsien ja vartalon iho puuntyöstökoneista sinkoutuvista puukappaleista ja erilaisilta puupölyiltä.

Ihoa, silmiä ja hengityselimiä voimakkaasti ärsyttäviä ja herkistäviä puulajeja ovat kotimaiset mänty ja kuusi, sekä trooppiset puulajit: tiikki, mahonki, abachi.